Stafi

Perberja e stafit ne rrjetin Takohu. Nje liste e plote e skuadres aktuale te stafit #Oper ne serverin tone.

Root Administrators

RootAdmin

centos

RootAdmin

Dior

RooTAdmin

LloYd_BanKs

Technical Administrator

RootAdmin -Tech

Jupiteri

Network Administrators

NetAdmin

EkzoTiiKee

NetAdmin

RagNar

NetAdmin

Drago

Service Operators

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtime

Irc Operators

IRCOp

Shtese