Stafi

Perberja e stafit ne rrjetin Takohu. Nje liste e plote e skuadres aktuale te stafit #Oper ne serverin tone.

Root Administrators

RootAdmin

LloYd_BanKs

RootAdmin

GG

RooTAdmin

Lushi ( Idioti )

Technical Administrator

RootAdm-Tech

X

Network Administrators

NetAdmin

EkzoTiiKee

NetAdmin

BLackTiGer

NetAdmin

LeOniT

Service Operators

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtesa

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtes

CSOp

Shtime

Irc Operators

IRCOp

Shtese